Nazwa badania:

Nowotwór płuc

Cena:

2.000,00 

Informacja o badaniu:

Nowotwór: Płuc

Zestaw genów: Translokacja ALK, BRAF, DDR2, EGFR, ERBB2, KRAS, MAP2K1, MET (w tym pominięcie egzonu 14), NRAS, PIK3CA, translokacja RET, translokacja ROS1, TP53

Metoda wykonania badania: Real-Time PCR

Materiał badany: tkanka

Max. termin wykonania (dni robocze): 21

Kod: PAT03

.

Loading...

Opis

Ocena przydatność planowanych terapii.

Metoda

Wzbogacenie regionów kodujących i sąsiednich regionów intronowych przeprowadza się przy użyciu technologii hybrydyzacji w roztworze.
Wybór regionów docelowych i projektowanie przynęt wzbogacających odbywa się we własnym zakresie.
Sekwencjonowanie o wysokiej przepustowości jest wykonywane na platformach Illumina.
Bioinformatyczne przetwarzanie danych odbywa się za pomocą własnego klastra komputerowego.
Wszystkie istotne ustalenia są przedstawiane w raporcie medycznym.
Obejmuje to listę wszystkich zidentyfikowanych wariantów istotnych klinicznie.
Warianty te są wyraźnie opisane nazwą genu, funkcjonalną kategorią mutacji, identyfikatorem transkryptu, częstością alleli i wpływem na funkcję białka.

Na żądanie zgłoszony również może być stan niestabilności mikrosatelity.
Każdy wynik jest przygotowywany i omawiany przez interdyscyplinarny zespół naukowców i lekarzy, aby zagwarantować najwyższą jakość.