Nazwa badania:

HPV 14 (genotypy wysokiego ryzyka)

Cena:

120,00 

Informacja o badaniu:

Płynna biopsja nowotworu

Metoda wykonania badania: Real-Time PCR

Materiał badany: płynna cytologia

Max. termin wykonania (dni robocze): 10

.

Loading...

Opis

HPV14 – jednoczesna identyfikacja i genotypowanie wirusa HPV (14 typów wysokiego ryzyka)

Jednoczesne wykrywanie, identyfikacja i analiza jakościowa 14 różnych genotypów wirusa HPV wysokiego ryzyka rozwoju raka szyjki macicy.

test HPV14 obejmuje: 14 typów wysokiego ryzyka: 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68

Wirus brodawczaka ludzkiego – HPV (Human papilloma virus) jest szeroko rozpowszechniony wśród ludzi. Do zakażenia, którę często jest bezobjawowe, może dojść drogą płciową lub w wyniku kontaktu skórnego. Szczególnie niebezpieczne są zakażenia okołoporodowe, które zagrażają zdrowiu i życiu płodu.

Znanych jest około 250 genotypów wirusa HPV, w tym 40 powodujących zakażenia narządów moczowo-płciowych. Większość z nich nie ma znaczenia klinicznego, ponieważ nie powodują objawów i ustępują samoistnie.

Jednakże długotrwała infekcja tzw. genotypem wysokiego ryzyka (onkogennym) może doprowadzić do rozwoju raka szyjki macicy, pochwy lub sromu u kobiet lub raka prącia u mężczyzn. Za zakażenia onkogenne odpowiadają w 70% genotypy 16 i 18 HPV.

Zakażenia wirusami HPV o genotypach tzw. niskiego ryzyka mogą powodować natomiast zmiany skórne objawiające się jako brodawki płciowe oraz kłykciny kolczyste. Są one łatwe do leczenia i nie stanowią ryzyka rozwoju nowotworu.

 

Zdrowy tryb życia pomaga zapobiec około połowie przypadków raka. Warto przestrzegać kilku prostych zasad:

– Unikaj wyrobów tytoniowych

– Unikaj lub ogranicz konsumpcję alkoholu

– Zdrowo się odżywiaj

– Prowadź aktywny tryb życia

– Unikaj przypadkowych kontaktów seksualnych.

Przypuszcza się, że zakażenia wirusem brodawczaka ludzkiego będą występować coraz częściej i będą stanowić coraz większy problem zarówno ze społecznego, jak i medycznego punktu widzenia, dlatego coraz ważniejszą rolę powinna odgrywać w naszym społeczeństwie promocja zdrowia.

Dlaczego warto wykonać test HPV14:

– pozwala na wykrycie i identyfikację 14 typów wirusa HPV tzw. wysokiego ryzyka z jednej próbki w pojedynczej reakcji

– najwyższa czułość ~100% (1 kopia DNA/reakcję)

– możliwość zapobiegnięcia rozwojowi nowotworu narządu rozrodczego spowodowanego infekcją wirusem HPV

Kto powinien wykonać test HPV14:

– każda kobieta i mężczyzna aktywni seksualnie, nawet jeśli współżyją tylko z jednym partnerem

– badanie szczególnie ważne dla kobiet w ciąży lub planujących powiększenie rodziny

 

Statystyki:

-14 milionów osób rocznie zakaża się wirusem HPV (w skali całego świata)

– niemal każdy seksualnie aktywny mężczyzna i kobieta przechodzi przynajmniej raz w życiu infekcję wirusem HPV

– Według danych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), na całym świecie wirusem HPV zakażonych jest 10-20% osób w wieku 15-49 lat, w tym niemal 40% kobiet poniżej 25 r. ż.

– Za zakażenia onkogenne odpowiadają w 70% genotypy 16 i 18 HPV.

– Nowotwór narządów płciowych spowodowany przewlekłą infekcją onkogennym typem wirusa HPV jest drugim co do częstości nowotworem powodującym zgon u kobiet poniżej 45 r.ż. (na pierwszym miejscu jest rak piersi i rak płuc)

– W Polsce na raka szyjki macicy zapada rocznie ok. 3200 kobiet, z czego nawet do 2000 umiera. Spośród wszystkich krajów europejskich, wskaźnik umieralności na raka szyjki macicy jest w Polsce najwyższy i wynosi 5,4 na 100tys. kobiet

– na raka szyjki macicy na świecie rocznie umiera 500 tys kobiet

Dlaczego test HPV14 oparty na metodzie Real Time PCR jest skuteczniejszy niż badanie cytologiczne?

Badanie cytologiczne – będące prostym testem diagnostycznym- jest obarczone dużym ryzykiem błędu. Pozwala wykryć wczesne stadium nowotworu szyjki macicy a jego wykrywalność uzależniona jest od doświadczenia osoby przeprowadzającej badanie, dlatego czułość cytologii waha się między 33% a 94%. Badanie HPV14 oparte na metodzie Real Time PCR cechuje się natomiast bardzo wysoką czułością- blisko 100%, pozwala na wykrycie już 1 kopii wirusa w probówce reakcyjnej.

Dodatkowe informacje

brand

KanMed

manufacturer

USA

model-number

S1452

product-type

Mobile

warranty

1 year