Naszym celem jest diagnostyka nowotworów (pacjenci zagrożeni, monitorowanie / decyzje terapeutyczne). Oferujemy diagnostykę, dla której istnieją wystarczające naukowe dowody na to, że wyniki mogą być  uwzględniane w decyzjach medycznych z korzyścią dla pacjenta.

Skontaktuj się z nami:

© 2021 onkoDIAG . All rights reserved.